Niskie dochody w rodzinach to główna bariera rozwoju talentów dzieci ..... ...
Wpisany przez S.Z.   
piątek, 15 września 2023 10:37

Niskie dochody w rodzinach to główna bariera rozwoju talentów dzieci - wyniki badania

Jak wynika z badania niski dochód rodziców wpływa na możliwości rozwoju talentów i pasji dzieci, a wydatki na cele związane z edukacją ciągle rosną. Fundacja Świętego Mikołaja odpowiadając na problem nierówności edukacyjnych w Polsce oraz chcąc pomóc zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin uruchamia akcję „Stypendium na dobry początek”.

Wciąż, nie każde dziecko w Polsce ma możliwość rozwijania swoich talentów. Fundacja Świętego Mikołaja wraz z Instytutem IMAS przeprowadziła ogólnopolskie badanie Polaków na temat równych szans rozwoju wśród dzieci w Polsce. Nadal nie każde dziecko w Polsce ma możliwość rozwijania swoich talentów. Jak deklarują respondenci istotną rolę w rozwoju dzieci według Polaków odgrywa również szkoła. Zdaniem 74% z nich wspieranie rozwoju talentów dzieci jest właśnie zadaniem placówki.

Jak wynika z odpowiedzi respondentów, aż 75% Polaków uważa, że niski dochód rodziców wpływa na możliwości rozwoju talentów i pasji dzieci. To właśnie dochód był wskazywany jako czynnik warunkujący dostęp do rozwoju dzieci (67% wskazań) bardziej niż indywidualne wrodzone talenty dziecka (55%), wewnętrzną motywację do rozwijania siebie (54%), miejsce zamieszkania (53%), wartości wychowawcze w rodzinie (50%) czy szkołę, do której uczęszcza dziecko (49%) i grupę rówieśniczą (25%).

W zeszłym roku wg ustaleń CBOS rodzic na początku roku szkolnego ponosił koszt 1139 zł na jedno dziecko. Miesięcznie średnio 571 zł opłacając zajęcia, korepetycje i kursy. Przy obecnej inflacji wydatki na cele związane z edukacją dzieci znów mogą wzrosnąć. Rodziny uboższe, rodziny wielodzietne, rodziny w których jest osoba chora czy niepełnosprawna, a często i samotne mamy nie mają możliwości ponieść takich kosztów. Rozwarstwienie edukacyjne zatem zamiast maleć, rośnie.

Fundacja Świętego Mikołaja odpowiadając na problem nierówności edukacyjnych w Polsce oraz chcąc pomóc zdolnym dzieciom z niezamożnych rodzin uruchamia akcję „Stypendium na dobry początek”. Akcja ma na celu zbiórkę jak największych środków, w jak najkrótszym czasie, na stypendia dla zdolnych dzieci potrzebujących pomocy w tym roku szkolnym. – wyjaśnia Antonina Grządkowska z Fundacji Świętego Mikołaja

W ramach akcji Fundacja chcę połączyć szkoły z darczyńcami, którzy solidarnie chcą pomagać dzieciom. Akcja potrwa od 1 do 19 września. A już w październiku do zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin trafi pierwsza transza rocznego stypendium. Stypendium jest narzędziem pozwalającym wyrównywać szansę na rozwój dla dzieci, które już wyróżniły się uzdolnieniami, są zaangażowane społecznie i zdeterminowane do pracy nad sobą, a jedynie sytuacja materialna rodziny uniemożliwia im rozwinięcie talentów.

Szkoła biorąca udział w akcji „Stypendium na dobry początek” otrzymuje od Fundacji:

- na start kwotę 3000 zł na pierwsze roczne stypendium dla swojego zdolnego ucznia w potrzebie,

- dedykowane subkonto, na które mogą wpłacać lokalni darczyńcy (absolwenci, zamożniejsi rodzice, lokalni przedsiębiorcy, sąsiedzi itp.) – 100% tych wpłat zostanie przekazane na stypendia dla dzieci w tej konkretnej szkole,

- w ramach akcji każda złotówka która wpłynie na stypendialne subkonto szkoły zostanie potrojona przez Fundację Świętego Mikołaja,

- gotowy system obsługi stypendiów w swojej szkole (przygotowane regulaminy i wzory dokumentów, portal do zarządzania stypendiami, materiały promocyjne).

Fundacja Świętego Mikołaja już od 25 lat wspiera dzieci, a od 2010 roku prowadzi ogólnopolski program Stypendia św. Mikołaja, który jest dedykowany właśnie dzieciom zdolnym i zaangażowanym, z rodzin niezamożnych. W poprzednim roku szkolnym pomocą stypendialną objętych zostało prawie 300 dzieci, a Fundacja przekazała ponad 600 000 zł na ten cel.

* Źródło: Omnibus Online (IMAS International), lipiec 2023, n=1014, sondaż CAWI na reprezentatywnej próbie Polaków od 18 do74 lat (w oparciu o pięć cech demograficznych wg GUS).


O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku (www.mikolaj.org.pl). Wcześniej, od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl

O IMAS INTERNATIONAL

IMAS International Sp. z o.o. ( www.imas.pl ) od 1994 roku zajmuje się profesjonalnymi badaniami rynku i opinii społecznej. Prowadzi badania w Polsce i za granicą. Klientami są producenci, media, instytuty badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe. Cechami wyróżniającym jest profesjonalizm i dopasowywanie oferty do możliwości i potrzeb klienta. W ofercie ma pełen zakres metod i technik - badania face to face, CATI, CAPI, CAWI, zarówno jakościowe jak ilościowe.

/źródło - /